Kis Østergaard og CELU

Kis Østergaard

Indehaver af Resurseportalen.dk

Direktør og udvikler af i WØ.Aps/RSV

Center for LedelsesUdvikling

i

Netværk

 

Den bevidste og ansvarlige leder ved, at god ledelse kommer fra inderlommen, og det fordrer supervision

Vi stiller skarpt på dig

CELU- NETVÆRK

 

Professionelt Organiseret

 

Stedet, hvor du som skole eller afdelingsleder i private, offentlige eller statslige organisationer, erfarer det bedste i dig selv, til gavn for dine ansatte og dine interessenter.

 

CELU er kendetegnende ved, at konsulenten organiserer, og har ansvaret for faglige og personlige faciliterende processer på netværksmøderne.

Konsulenten har et særligt øje for dig. Det betyder, at hvis hverdagen render af med dig, sørger konsulenten for at at holde dig tæt til dit netværk. Det er her du skal samle energi til hverdagens spændende udfordringer.

 

Netværk, i en systemisk og narrativ ramme, hvor coaching, supervision, og reflekterende processer også er i højsædet.

 

Fageducation; er en form for aktions læring, hvor vi sammen omsætter din viden til praksisnære handlemuligheder. Måske du her inspirerer andre til at udvikle deres praksis.

Vi ser, coaching og supervision, som en nødvendighed for udvikling og styrkelse af din ledelsesposition og ledelsesstil.

 

 

 

 

 

 

 

 

CELU- NETVÆRK

 

Udvikling af din Ledelsesposition

 

At ønske ledelsesfunktionen, er også at ville forbundetheden , og samtidig være bevidst om den professionelle distance.

 

At høre om andres måder at se og opleve verdenen på, giver mulighed for selviagttagelse og selvrefleksion.

 

Du ønsker at være en anerkendende og menneskevenlig leder, der lægger strategiske, didaktiske og pædagogiske spor ud for dit personale, så det befordrer det bedste af dine ansatte og det optimale for interessenterne .

 

CELU reducerer kompleksiteten i din ledelsesposition ved deltagelse i netværk.

 

Du ved, at lederskab giver følgeskab

CELU - NETVÆRK

 

Tager udgangspunkt i ledernes virkelighed

 

  • 12 medlemmer
  • Nye eller allerede eksisterende netværk
  • Skole - og afdelingsledere samt institutionsledere i offentlige. private og statsansatte organisationer med personaleansvar
  • Optagelseskrav; at du er i et ledelsesfelt.
  • Ledelsespositioner på niveau
  • Medlemmer, overvejende fra andre egne end din.
  • Fag- Education - aktions læring, relevante og aktuelle temaer
  • Coaching og Supervision som gennemgående metode.
  • Professionelt organiseret og faciliteret på alle niveauer

 

  • Sted ; relevant for netværket

 

 

Copyright © All Rights Reserved